QH
R
e
ï
n
c
a
r
n
a
t
i
e
n
u
m
m
e
r
QH

Het reïncarnatienummer van Quelle Horreur

Reïncarnationeel

Een logisch vervolg van ouder worden is voor velen het sterven. Een logisch vervolg van sterven is het opnieuw geboren worden, hetzij als Nieuw Mens in het Koninkrijk Gods, hetzij wederom op deze aardkloot als poging om het Karma te zuiveren. Reïncarnatie is onvermijdelijk en onvermijdbaar, ook voor de Quelle Horreur-deelredactie die al eerder verantwoordelijk was voor het Quelle Horreur-seniorennummer. Ook voor ons was reïncarnatie een logisch vervolg, waar dan ook op. De verscheidenheid die zich opdringt bij het denken over of beleven van reincarnatie liet zich - uiteraard - mooi verwoorden in een motto, ontleend aan Wiliam Shakespeare's Hamlet, akte 1, scene 4:

There are more things between heaven and earth, Horatio, than dreamt of in your philosophy. Die verscheidenheid die zich tussen hemel en aarde bevindt, heeft zich welwillend in Quelle Horreur vorm laten incarneren. Daarom kunnen wij ook blij en met enige gepaste trots het Quelle Horreur Reïncarnatienummer presenteren, waarin u even zovele meningen over reïncarnatie aantreft als dat er mogelijke reïncarnatievormen zijn, in even zovele literaire vormen. U zult in dit nummer niet alleen poŽzie, proza en op een hoger plan tillende kennistheorie vinden, maar ook een lijst met vorige levens van onze medewerkers. Tevens zult u een lucifer aantreffen, die is bedoeld om uw eigen Quelle Horreur nummer ritueel te verbranden. Zo kunt u zelf proefondervindelijk onderzoeken of ook het materiele omhulsel van een tijdschrift kan reïncarneren! De vraag die ons altijd blijft boeien: kan reïncarnatie reïncarneren? blijft in ieder geval gedurende dit reïncarnatienummer nog even open of althans op een kier staan.....

De Redactie van het Quelle Horreur Reïncarnatienummer

De inhoud

Nota Bene: dit reïncarnatienummer is een vervolg op het eerder verschenen seniorennummer.

home